Geens: ‘Verhoogde btw-opbrengst kan goed zijn voor 2 procent loonlastverlaging’
Minister van Financiën Koen Geens (CD&V). Foto: Dieter Telemans

Als de opbrengsten uit btw in ons land op het OESO-gemiddelde zouden liggen, zou dat 4,5 miljard kunnen opleveren. Dat is voldoende om de arbeidslasten met ruim 2 procent te verlagen. Ter vergelijking, een algemene btw-verhoging met 1 procent zou ‘maar’ 1,76 miljard euro opleveren. Dat heeft minister van Financiën Koen Geens dinsdag gezegd in de gemengde parlementaire commissie over de fiscale hervorming.

Het is een open deur van formaat: arbeid in België wordt zwaar belast. De lat ligt op 42 procent. Mede op vraag van Europa moet ons land op zoek naar een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie en milieu.

Maar om de loonlasten met 1 procent te verlagen, is er volgens minister Geens 1,9 miljard euro nodig. Hij maakt daarbij meteen de vergelijking met een verhoging van de btw met 1 procent. ‘Dat zou 1,76 miljard opleveren. Dus zou men nog 200 miljoen euro tekortkomen om de lasten met 1 procent te verminderen.’

Geens, die benadrukte dat hij in eigen naam en niet als minister sprak, suggereerde te kijken naar de relatief lage ‘revenue ratio’ op het vlak van btw. Die bedraagt in ons land maar 47 procent. Dat betekent concreet dat van elke 100 euro verkochten goederen en diensten er geen 21 euro wordt betaald, maar slechts gemiddeld 10 euro. Die lage ratio is volgens Geens toe te schrijven aan de vrijstellingen en verlaagde tarieven die er bestaan.

‘Het OESO-gemiddelde bedraagt 56 procent. Als wij ons niveau zouden optrekken van 47 naar 56 procent zou dat 4,5 miljard euro opleveren. Met zo’n bedrag zouden de arbeidslasten met ruim 2 procent kunnen verlaagd worden’, aldus Geens.