Bouwvakbond veegt ‘tweederangsstatuut’ van tafel
Foto: An Nelissen

In het wetsontwerp over het nieuwe eenheidsstatuut is opgenomen dat de uitzondering voor de bouwsector voor onbepaalde duur geldt. ACV bouw - industrie & energie vindt dat onaanvaardbaar.

Het was al lang duidelijk dat de regering in het nieuwe eenheidsstatuut een uitzondering zou maken voor de bouwsector. En daar kan ACV, gezien er in het verleden altijd een afwijking is geweest, mee leven, zegt voorzitter Stefaan Vanthourenhout. Nu blijkt dat die uitzondering verleend is voor onbepaalde duur, concludeert de vakbond na inzage in het wetsontwerp.

Voor de bouwvakbond is dat onaanvaardbaar. ‘Dat er een uitzondering is, akkoord. Maar dit moet een overgangsperiode zijn. Een uitzondering voor onbepaalde duur betekent dat er geen enkel perspectief is naar de toekomst, dat we als tweederangswerknemers worden beschouwd’, aldus Vanthourenhout. De vakbond bepleit een beperking van de uitzondering in de tijd.

In het oude statuut had een bouwvakker met 20 jaar anciënniteit recht op 8 weken opzeg. In het nieuwe statuut is dit voor de bouw wel opgetrokken naar 16 weken. Voor de rest van de werknemers in het nieuwe statuut is dat 62 weken.