In 2012 kregen 318.679 personen met een handicap een tegemoetkoming uitbetaald. Dat zijn er 27 procent meer dan in 2003, toen er 231.000 rechthebbenden waren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. In totaal werd er vorig jaar 1,84 miljard euro uitbetaald.

De behandeling van de aanvragen voor een tegemoetkoming verloopt door de jaren heen steeds efficiënter en sneller. Was er in 2003 nog gemiddeld 9,7 maanden nodig, dan daalde die termijn vorig jaar naar gemiddeld 5,1 maanden.

Een opmerkelijke realisatie in 2012 was de nieuwe procedure voor de aflevering van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Daardoor worden de parkeerkaarten voortaan dubbel zo snel afgeleverd, luidt het in het jaarverslag. Voor wie een erkende handicap heeft, is dat nu 4 weken in plaats van 9.

Pijnpunt in 2012 bleek de bereikbaarheid van de directie-generaal Personen met een Handicap. Door de invoering van het gratis telefoonnummer 0800/987.99 in 2010 steeg het aantal oproepen per maand van 42.000 tot 76.000. Keerzijde van de medaille was dat slechts 23 procent van de binnenkomende oproepen werd beantwoord. De gemiddelde wachttijd aan de telefoon vorig jaar bedroeg 6 minuten en 40 seconden.

Om het euvel te verhelpen, werd in januari van dit jaar een nieuwe website gelanceerd: www.handicap.fgov.be . Daar staat ook een online contactformulier op. De directie-generaal maakt zich sterk dat 97 procent van de vragen via het webformulier binnen de vijf dagen wordt beantwoord.