Rijkdom in België is ongelijk verdeeld
Foto: Reporters / DPA

België zit bij de rijkste landen van Europa. Maar onze rijkdom is ongelijk verdeeld. Een kleine groep rijken heeft een enorm deel van het vermogen van de Belgen in handen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank die Le Soir kon inkijken.

De cijfers van de Nationale Bank, die passen in een Europees kader, laten weinig tot de verbeelding over. De 20 procent rijkste Belgen hebben samen zo’n 61 procent van het totale vermogen van België in handen, terwijl de 20 procent armste landgenoten samen slechts 0,2 procent van het nationale vermogen bezitten.

Die 20 procent rijksten verdienen samen ook 52 procent van het totale gezinsinkomen van ons land, terwijl de armste 20 procent samen 3,5 procent van dat gezinsinkomen krijgt.

Ongelijkheid

In absolute cijfers valt diezelfde ongelijkheid op. De mediaan van het nettovermogen van de Belgische gezinnen ligt op 206.200 euro. Dat wil zeggen dat de helft van de gezinnen meer vermogen heeft dan dat en de helft minder. Maar het gemiddelde gezinsvermogen ligt op 338.600 euro. ‘Dat wijst op een ongelijke verdeling van de vermogens en een concentratie van hoge vermogens bij relatief weinig gezinnen’, schrijft de Nationale Bank.

De bruto jaarinkomens van de gezinnen vertoont diezelfde ongelijkheid. De mediaan ligt op 33.700 euro, terwijl het gemiddelde uitkomt op 49.500 euro.

Eurozone

De inkomens en vermogen mogen dan ongelijk verdeeld zijn, ons land doet het niet zo slecht in vergelijking met de Europese cijfers. Het mediaan nettovermogen van de gezinnen varieert van 51.400 euro in Duitsland tot 397.800 in Luxemburg. In de hele Eurozone ligt die mediaan op 109.200 euro.

Het gemiddelde nettovermogen van de huishoudens ligt in Europa dan weer tussen 79.700 in Slowakije en 710.100 euro in Luxemburg. Voor het hele eurogebied is dat 230.800 euro.