Helft tatoeagewinkels verzorgt materiaal niet goed
Foto: REUTERS

Van de 138 tatoeagewinkels die in 2012 werden gecontroleerd door inspecteurs van de FOD Volksgezondheid kreeg de helft een waarschuwing.

De meeste waarschuwingen hadden betrekking op het materiaal om de naalden- en inktvoorraden te beheren. Geen enkele winkel werd gesloten. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van Bruno Van Grootenbrulle (PS).

FOD Volksgezondheid zet in 2013 1,5 voltijdse werknemers in voor routinecontroles. Aan het huidige tempo van 200 controles per jaar kan elke winkel eens om de drie jaar gecontroleerd worden.

Bij inbreuken worden gerichte verificatiecontroles uitgevoerd. Ernstige gevallen worden aan de federale gezondheidsinspecteurs gemeld en deze winkels riskeren te moeten worden gesloten. In de praktijk gebeurt dit echter zelden.

Voor de controle van 'officieuze' tatoeëerders wordt samengewerkt met politie en eventueel het parket omwille van de veiligheid en het kunnen betreden van privévertrekken.