Milquet gaat radicalisering op internet aanpakken
Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDh). Foto: AP
Minister van Binnenlandse Zaken Milquet (CDH) richt een groep op van experts die op het internet een tegendiscours formuleren voor radicaliserende jongeren.

Milquet beseft dat je het internet niet kunt bestrijden. De vrijheid van meningsuiting is daarvoor te belangrijk. Toch wil ze vermijden dat jongeren, door het lezen van radicale islamitische boodschappen online, nog radicaliseren. 'We willen aan radicaliserende jongeren een tegengewicht bieden. Il ya besoin d'un contre-discours', legt ze uit in een interview met DS Avond.

Het plan stelde ze voor op op een internationale conferentie rond gewelddadige radicalisering in Brussel. 'Momenteel geven we volop opleidingen om mensen bekend te maken met het probleem, zodat ze tijdig signalen kunnen detecteren en ingrijpen. Dat gaat van wijkagenten over hulpverleners tot mensen uit de onderwijswereld. Daarvoor werken we nauw samen met de deelstaten, met name de gemeenschappen, en de lokale overheden.'

En dan volgt de tweede stap zegt de minister: 'De bedoeling is dat we een cel oprichten, met in eerste instantie vier à vijf personen, die vertrouwd zijn met het internet, de taal spreken van de jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering – Arabisch dus – en iets kennen van hun cultuur en referentiekader.'

'Als jongeren bijvoorbeeld verwijzen naar een bepaalde passage uit de Koran die een vertrek naar Syrië zou rechtvaardigen of verplichten, is het de bedoeling dat ze een andere waarheid aangereikt krijgen. Een andere interpretatie van de passage, een andere religieuze tekst die net het omgekeerde stelt, enzovoort. Zodat ze niet in een tunnelvisie vast komen te zitten en steeds meerdere kanten horen.'

Het hele interview, met onder meer haar reactie op de Vilvoordse burgemeester Bonte, leest u in dSAvond.