De stad Gent breidt het meldpunt voor discriminatie in het uitgaansleven uit naar verbaal geweld tegenover holebi’s. De Gentse schepen Resul Tapmaz (SP.A) gaat daarmee deels in op een voorstel van Karlijn Deene (N-VA), zo bleek maandag op de gemeenteraad.

Via het sms-meldpunt kan men discriminatie in het uitgangsleven melden. Wie een klacht indient, wordt binnen de week gecontacteerd en de versie wordt getoetst met camerabeelden van de horecazaak en het logboek.

N-VA vroeg eerder om het meldpunt uit te breiden tot alle vormen van geweld tegenover holebi’s en bij uitbreiding alle vormen van discriminatie. Schepen Tapmaz zegt maandag in te gaan op een meldpunt voor verbaal geweld, maar beweert daarbij geen bocht te maken. ‘Ik heb altijd gezegd dat het huidige systeem een proefproject was, dat bij een positieve evaluatie kan uitgebreid worden naar andere vormen van discriminatie. Ik heb met de middenveldorganisaties samengezeten, en ook zij waren vragende partij, omdat er dan op zijn minst cijfers beschikbaar zullen zijn over het probleem.’

Objectivering

Concreet komt het erop neer dat wie verbaal aangevallen wordt, daarvan melding kan maken. Een slachtoffer wordt dan binnen de week door de stadsdienst gecontacteerd om het probleem te bespreken. Wie geconfronteerd wordt met fysiek geweld, wordt wel gevraagd om aangifte te doen bij de politie. ‘Het probleem zit hem altijd in de objectivering’, klinkt het.

Halverwege mei volgend jaar wil Resul Tapmaz een holebi-actieplan voorstellen. Eén van de maatregelen wordt een opleiding voor 1.000 politiemensen hoe met dat soort geweld om te gaan. ‘Een melding is één zaak, er goed mee omgaan is een andere kwestie.’