Egbert Lachaert volgt ontslagnemende Filip Anthuenis op als Vlaams parlementslid
Filip Anthuenis. Foto: Paul De Malsche

Omdat hij zich volledig wil toeleggen op het burgemeesterschap van Lokeren, biedt Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Anthuenis (Open VLD) zijn ontslag aan als lid van het Vlaams parlement. Anthuenis wordt opgevolgd door Egbert Lachaert uit Merelbeke.

‘Begin dit jaar begon ik aan mijn derde legislatuur als burgemeester van Lokeren’, zegt Filip Anthuenis maandag in een mededeling. ‘Het burgemeesterschap van een stad van ondertussen meer dan 40.000 inwoners, slorpt almaar meer tijd en energie op. Het ambt en het besturen van een stad zoals Lokeren wordt steeds complexer. Daardoor kan ik mijn opdracht als Vlaams volksvertegenwoordiger niet langer naar behoren invullen.’

Daarom maakt Anthuenis een ‘duidelijke keuze: ik wil mij de komende jaren meer toeleggen op de stad Lokeren en me volledig ten dienste stellen van haar inwoners. Vanzelfsprekend blijf ik de Open VLD en het liberalisme ondersteunen.’

Filip Anthuenis zetelde in het Vlaams parlement sinds 2009. Voordien zetelde hij in de Kamer van volksvertegenwoordigers (1995-2007) en de Senaat (2007-2009).

Opgevolgd door Lachaert

In het Vlaams parlement wordt Anthuenis opgevolgd door de 36-jarige Egbert Lachaert uit Merelbeke, die als eerste opvolger bij de vorige Vlaamse verkiezingen 7.797 voorkeursstemmen behaalde. Sinds 5 januari is Lachaert in Merelbeke OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken, Juridische Zaken en ICT.

Egbert Lachaert was ook de uitdager van Gwendolyn Rutten bij de verkiezingen om het voorzitterschap van Open VLD.