Voor eerst minder dan 70.000 (federale) ambtenaren
Staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. Foto: BELGA

Voor het eerst is het aantal federale ambtenarenbanen in de strikte zin, onder de 70.000 gezakt. Dat zegt federaal staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) en dat is ook te controleren in de databank van het federaal overheidspersoneel. Het gaat over de ministeries en parastatalen. Decennia lang hadden zij rond de 90.000 personeelsleden.

De ‘speciale korpsen' zijn niet meegerekend daarin. Daarvoor zijn er ook nog geen cijfers voor juni 2013, maar hun aantal is vorig jaar ook gedaald, en wel tot minder dan 60.000.

Speciale korpsen zijn onder meer het leger (de militairen, niet de burgers die op ‘defensie’ werken), de magistraten (niet het ambtelijk personeel van de rechtbanken), het personeel van de parlementen, … Kortom speciale groepen overheidsdienaars die ook een speciaal statuut hebben en afgezonderd zijn van de rest (je kan als ambtenaar geen mutatie maken naar eenzelfde graad in het leger, bijvoorbeeld).

8 procent

Eind juni 2008 waren er, omgerekend naar voltijdse eenheden (VTE’s) 74.102 ambtenaren aan het werk in de federale ministeries en parastatalen en 66.584 in de bijzondere korpsen (leger, magistratuur); samen 140.686.

Vier jaar later, eind juni 2012, waren er nog 70.554 in de ministeries en parastatalen (3.700 minder) en nog 58.928 in de bijzondere korpsen (7.500 minder). Samen waren dat er nog 129.497 of ruim 11.000 minder dan in 2008.

Dat is een daling van 8 procent op vier jaar, in voltijdse eenheden berekend.

Voor de ministeries en parastatalen zijn de cijfers intussen verder gedaald tot 69.400, nog eens 1.200 minder.

De daling ligt hoger sinds het aantreden van de regering Di Rupo dan voordien.

Antwerpen

Dat Bogaert net nu hierover communiceert is geen toeval. Vorige week maakte de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) bekend dat zijn stad het in de toekomst met 7 procent minder ambtenaren zal doen. De federale regering wil aantonen dat ook zij werkt aan een slanker overheidsapparaat.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig