Belgacom ontkent dat het parlement en minister heeft voorgelogen
Foto: BELGA
Belgacom ontkent "met klem" het parlement en de regering valse informatie te hebben bezorgd. CD&V-Kamerlid Roel Deseyn beweerde dat eerder dinsdag, maar het telecombedrijf zegt dat zijn relaas van de digitale inbraak, zoals eerder meegedeeld, "volledig correct" is.

Het christendemocratische Kamerlid stelde op 2 mei 2013 een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Jean-Pascal Labille. Het antwoord van Labille volgde pas op 10 juli.

Deseyn wilde weten of er overheidsinstellingen en instellingen die onder de hoede van de minister vallen, geconfronteerd waren met een datalek.

Labille antwoordde, op basis van gegevens die Belgacom hem had verschaft, dat het bedrijf “de laatste maanden geen enkele diefstal of inbreuk in verband met gegevens geregistreerd” had.

Deseyn concludeert dat Belgacom aan de minister valse informatie heeft bezorgd en hem dus heeft doen liegen voor het parlement. Die bewering wordt door  Belgacom met klem ontkend. 'Belgacom bezorgde zijn antwoord aan de minister op 10 mei en vertelde naar waarheid dat het geen weet had van enige datalekken bij het bedrijf', aldus het telecombedrijf.

Reactie Belgacom

'Deseyn ontving het antwoord op zijn vraag pas op 10 juli, maar ook op dat ogenblik waren zowel het directiecomité van Belgacom als de voogdijminister niet op de hoogte van een digitale inbraak', aldus Belgacom.

Volgens Belgacom werden pas op 21 juni de eerste sporen van malware ontdekt in het interne informaticasysteem van het bedrijf. Op 25 juni deed het bedrijf een beroep op externe specialisten om de sporen grondig te onderzoeken. Zodra was vastgesteld dat het om een digitale inbraak ging, werd het directiecomité ingelicht, op 16 juli. Drie dagen later, op 19 juli, diende het bedrijf klacht in bij het federaal parket.

'Sindsdien heeft Belgacom in nauwe samenwerking met alle bevoegde instanties en met de hulp van externe experts alles in het werk gesteld om het probleem op te lossen. Die clean-up operatie werd dit weekend afgerond,' aldus nog Belgacom.

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig