Universiteit Antwerpen: ‘Vetzuren uit palmolie slecht voor vruchtbaarheid’
Een grote palmplantage in Indonesië. Foto: AFP

De in palmolie aanwezige verzadigde vetzuren bedreigen de kwaliteit van een pasgevormd embryo en hebben op die manier een negatieve invloed op de vruchtbaarheid. Dat blijkt volgens de Universiteit Antwerpen (UA) uit een onderzoek bij proefdieren en bij landbouwhuisdieren, uitgevoerd aan het Departement Diergeneeskunde.

Eerder waarschuwde de Hoge Gezondheidsraad er al voor dat vetzuren in palmolie bij overmatige inname tot een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen leiden. Palmolie wordt onder meer gebruikt in kant-en-klare gerechten en pizza’s.

Koeien

Prof. Jo Leroy en Veerle Van Hoeck van de UA onderzochten onder meer het effect van verzadigde vetzuren zoals palmitine- en stearinezuur op de vruchtbaarheid bij koeien. ‘Bij mensen is onderzoek over het effect van de voeding op de eicelkwaliteit heel erg moeilijk om ethische redenen’, stelt Leroy. ‘Koeien vormen echter een heel interessant onderzoeksmodel voor de vruchtbaarheid bij de mens. Zeker voor wat de eicel en het jonge embryo betreft, zijn er heel wat gelijkenissen.’

De Antwerpse onderzoekers merkten dat de embryo’s van koeien tot 60 procent meer vet bevatten, als ze hogere hoeveelheden palmolie toegediend krijgen. ‘Zijn er veel vetten ter beschikking, dan zal het embryo die massaal opnemen’, zegt Van Hoeck. ‘De leefbaarheid zakt daardoor sterk.’

Embryo

Toekomstige moeders moeten volgens de onderzoekers beseffen dat een eicel net voor de bevruchting, maar ook het pas gevormde, piepjonge embryo heel vatbaar is voor veranderingen in de omgeving. Een dieet rijk aan de verkeerde vetzuren, zoals in palmolie, heeft dan ook rechtstreekse gevolgen.