Kris Peeters: ‘Vlaanderen betaalt boeren voorschot op Europese steun’
Vlaams minister-president Kris Peeters. Foto: BELGA

De Vlaamse administratie zal de landbouwers in de tweede helft van oktober een voorschot van 50 procent uitbetalen op de Europese bedrijfstoeslag voor 2013. Midden november wordt een voorschot van 80 procent uitgekeerd op de zoogkoeienpremie. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zondag gezegd in Merchtem bij de opening van de Dag van de Landbouw. De Boerenbond reageert tevreden.

‘We hopen zo de gevolgen van de slechte weersomstandigheden in het voorjaar en de gevolgen van de algemene economische crisis te milderen’, aldus Peeters, die tevens wees op signalen dat het economisch weer beter gaat met landbouw in Vlaanderen. ‘De conjunctuurindex is gestegen en vorig jaar nam de export van agrarische producten met 8 procent toe tot een indrukwekkende 38,4 miljard euro.’

Peeters wees er ook op dat de land- en tuinbouw inzake de mestproblematiek ‘de afgelopen decennia al een heel lange weg heeft afgelegd, maar dat er nog een tandje moet worden bijgestoken om het gewenste resultaat te behalen’. ‘Ik ben dan ook erg blij dat Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche zelf zijn sector oproept om verantwoordelijkheid op te nemen.’

Oproep tot implementatie van Europees landbouwbeleid in Vlaanderen

De minister-president riep voorts de Boerenbond op om samen het vernieuwd Europees Landbouwbeleid in Vlaanderen te implementeren. ‘We hebben bij deze hervorming al bij al een goed resultaat kunnen boeken, zeker als je vergelijkt met de initiële voorstellen van de Europese Commissie. Zo zijn de vergroeningsdoelstellingen ambitieus maar haalbaar, zonder de rendabiliteit van onze landbouw in het gedrang te brengen.’

In het kader van de Dag van de Landbouw zetten zondag in heel Vlaanderen circa 50 land- en tuinbouwbedrijven de deuren open voor het grote publiek. Vorig jaar kregen de bedrijven in totaal 60.000 bezoekers over de vloer.

Boerenbond reageert tevreden

De Boerenbond reageert alvast positief op de Vlaamse voorschotten op de Europese bedrijfstoeslag en zoogkoeienpremie die Kris Peeters aankondigde. 'In crisistijden als deze is elke euro liquide voor een boer immers heel belangrijk om tijdig zijn eigen aankopen te kunnen betalen', aldus woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe.

 

'In Europa is Vlaanderen een van de weinige regio’s die deze voorschotten al enkele jaren uitbetaalt vanaf het ogenblik dat de Europese Commissie hiervoor toestemming geeft. Sommige lidstaten wachten daar maanden mee. Deze snelle uitbetaling is enkel mogelijk dankzij de inspanningen van de administratie, want vooraleer te kunnen uitbetalen moet zij de nodige controles hebben uitgevoerd. De Europese subsidies zijn sinds een aantal jaren immers onder meer gekoppeld aan een aantal milieuvoorwaarden', aldus Vangeenberghe.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig