Ruimtelijke ordening hinderpaal voor Vlaamse boeren
Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche. Foto: BELGA

De ruimtelijke ordening blijft voor de Vlaamse boeren een heikel punt. Dat zegt Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche in een interview met De Zondag, naar aanleiding van de Dag van de Landbouw.

‘Het debat is in 1998 begonnen met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Men ging de verschillende gebieden in Vlaanderen netjes afbakenen. We zijn nu 15 jaar verder en dat is niet gelukt’, aldus Vanthemsche, die aanhaalt dat dit een belangrijk aandachtspunt voor de volgende regering wordt.

De Boerenbond vraagt om zo snel mogelijk rechtszekerheid te bieden aan de boeren. ‘De grote onzekerheid over de bestemming van grond is een van de grootste hinderpalen voor boeren. Dat moet aangepakt worden. Er is in het structuurplan 750.000 hectare voorzien voor landbouw. Wel, de regering moet dat zo snel mogelijk wettelijk verankeren zodat de gronden niet meer van bestemming kunnen wisselen’, aldus de voorzitter.

Hoewel de landbouwsector moeilijke tijden meemaakt, ziet Vanthemsche de toekomst positief. ‘Vroeger waren nieuwe boeren altijd kinderen van boeren. In de toekomst zullen we andere boeren krijgen: mensen die zuiver uit interesse in de stiel stappen.’

Voor de sector zelf ziet Vanthemsche ook nog werkpunten. ‘Op het vlak van leefmilieu moeten we nog zorgvuldiger omgaan met zaken als mest, antibiotica en bestrijdingsmiddelen. Dat is onze verantwoordelijkheid en we zijn daar ook intensief mee bezig.’

De voorzitter pleit tot slot voor een betere begeleiding en omkadering door de Boerenbond van jongeren die in de stiel willen stappen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig