Luchtweginfecties op jonge leeftijd verhogen kans op diabetes
Kinderen die op jonge leeftijd vaak een luchtweginfectie hebben, hebben een verhoogde kans om op latere leeftijd diabetes type 1 te krijgen. Dat schrijven onderzoekers van het Diabetesinstituut van München in JAMA Pediatrics.

Steeds meer mensen lijden wereldwijd aan diabetes type 1. Bij kinderen zou diabetes type elk jaar met zowat 3% toenemen. Waarom dat gebeurt is niet helemaal duidelijk. Al geruime tijd bestaan er vermoedens dat virale infecties meespelen in het ontstaan van diabetes type 1.

Deze studie ontdekte dat bij kinderen die voor de leeftijd van één jaar, herhaalde luchtweginfecties kregen, het immuunsysteem verstoord wordt waardoor antilichamen tegen bepaalde eilandcellen in de pancreas worden gevormd. Deze cellen zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van insuline. Wanneer ze niet goed functioneren kan diabetes ontstaan.

Uit een andere studie (www.endocrine-abstracts.org/ea/0031/ea0031p223.htm) blijkt dan weer dat de toename van diabetes type 1 mogelijk te maken heeft met het feit dat kinderen minder blootgesteld worden aan infecties waardoor hun immuunsysteem onvoldoende geprikkeld wordt en zich gaat richten tegen lichaamseigen stoffen.

Diabetes type 1 komt namelijk meer voor in landen met een laag sterftecijfer ten gevolge van infecties.