Amper 88 van bijna 3.000 bruggepensioneerden  weer aan de slag
Foto: Jimmy Kets

Van de bijna 3.000 bruggepensioneerden die vorig jaar bij de VDAB ingeschreven stonden, zijn er maar 88 opnieuw aan de slag gegaan. ‘De fout van zowel werknemers als werkgevers’, beklemtoont de VDAB die zelf ook extra inspanningen belooft om bruggepensioneerden opnieuw aan he werk te zetten.

Wanneer Ford Genk eind volgend jaar definitief de deuren sluit, zullen bijna 1.800 arbeiders, ouder dan 52 jaar, op ‘brugpensioen’ gaan, al heet dat vandaag officieel ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag.’

Tijdens de commotie die daarover de afgelopen dagen ontstond, werd beklemtoond dat dit statuut niet voor de eeuwigheid is. Want ook bruggepensioneerden moeten zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt, en kunnen dus opnieuw aan het werk worden gezet door de VDAB.

ACV-topman Marc Leemans: ‘Terecht, want mensen van 52 jaar, die hebben vaak nog schoolgaande kinderen en hebben nog een huis af te betalen. Die willen wél een andere job’, verdedigde hij de beslissing om deze arbeiders toch brugpensioen toe te kennen. Want de regering en vooral regeringspartij Open VLD wil eigenlijk zoveel mogelijk komaf maken met het brugpensioen.

Maar of in de praktijk veel van deze Ford-arbeiders opnieuw aan de slag zullen gaan, valt zeer sterk te betwijfelen. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat vorig jaar amper 3 procent van de ingeschreven bruggepensioneerden weer aan het werk ging.

De VDAB wijst voor deze slechte resultaten zowel de bruggepensioneerden zelf als de werkgevers met de vinger. ‘Veel bruggepensioneerden gaan ervan uit dat ze niet meer aan de slag moeten’, klinkt het bij de VDAB, die onderstreept dat dit beeld niet met de werkelijkheid strookt. Anderzijds staan werkgevers vaak zeer weigerachtig om mensen van boven de 50 jaar aan te werven.

Sanctioneren

Bruggepensioneerden die de voorstellen van de VDAB naast zich neerleggen, riskeren in de toekomst overigens sneller gesanctioneerd te worden, vermits de VDAB haar inspanningen rond bruggepensioneerden gaat opdrijven.

Het sanctioneren van bruggepensioneerden die doof blijven voor werkaanbiedingen van de VDAB staat vandaag de dag immers maar op een laag pitje: in 2011 stuurde de VDAB slechts 5 dossiers door naar de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) met het oog op een schorsing. Voor 2012 zijn nog geen cijfers beschikbaar. ‘Vijf dossiers naar de RVA doorverwijzen: dat is géén activeringsbeleid’, merkte arbeidsmarktdeskundige Jan Denys van Randstad gisteren dan ook schamper op.