Antwerpen gaat oude dieselwagens bannen
Foto: Pol De Wilde - Corelio

De Antwerpse binnenstad, van de Scheldekaaien tot de Singel, wordt vanaf 2016 een zogenaamde lage-emissiezone. Daar heeft het schepencollege vrijdag een concrete aanpak voor geformuleerd. Dieselwagens ouder dan vijftien jaar zullen bijvoorbeeld niet langer welkom zijn, dieselwagens ouders dan tien jaar enkel indien ze een roetfilter hebben.

De handhaving van de maatregel zal gebeuren via nummerplaatherkenning. Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen die een lage-emissiezone invoert en werkt voor dit pilootproject samen met de federale en Vlaamse overheid.

Een lage-emissiezone houdt in dat vracht- en personenwagens aan bepaalde milieucriteria moeten voldoen en oudere, meer vervuilende voertuigen er dan ook uit geweerd worden. “Dat is niet alleen goed voor het milieu, het verbetert ook de volksgezondheid”, luidt het.

Antwerpen start met het lage-emissiezoneproject om de luchtkwaliteit in de stad de komende jaren drastisch te kunnen verbeteren. Dat is nodig om aan de steeds strengere Europese normen te voldoen, aldus het stadsbestuur. De lage-emissiezone zou een daling in de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) met zich moeten meebrengen van 12 procent tegen 2020. Van fijn stof zou er zelfs tot 41 procent minder uitstoot zijn.

Vooraleer de maatregel wordt doorgevoerd, zal er een grootschalige communicatiecampagne worden ingezet om de weggebruikers te informeren. Voor de handhaving ervan tekent Antwerpen samen met de federale en Vlaamse overheid een beleidskader uit. Wie niet aan de milieuvoorwaarden voldoet, zal geflitst en herkend worden via nummerplaatherkenning en een boete kunnen krijgen. Er zijn wel vrijstellingen mogelijk voor bijvoorbeeld ambulances, erkende oldtimers of kermiswagens.