Lijst zonevreemde bossen

Wie durft zonevreemd bos van kap te redden?

Vlaanderen telt 63.000 hectare zonevreemd bos. 20.000 hectare is zeer waardevol en mogelijk met kap bedreigd. Die wil minister Schauvliege nu extra beschermen. ‘Maar de sleutel ligt bij Ruimtelijke Ordening.’

 Om de meest waardevolle bossen van kap te kunnen redden heeft minister Schauvliege hulp nodig van haar collega van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muytters.
Om de meest waardevolle bossen van kap te kunnen redden heeft minister Schauvliege hulp nodig van haar collega van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muytters. katrijn van giel

De kap van het eeuwenoude stukje Ferrarisbos in Wilrijk vorige week stelde de problematiek van zonevreemde bossen weer op scherp. 3.000 bezorgde burgers ondertekenden een open brief aan de Vlaamse ministers ...

Niet te missen