De Coninck keurt brugpensioen vanaf 52 voor Ford Genk goed
Monica De Coninck. Foto: Filip Claus

Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) heeft het herstructureringsdossier voor Ford Genk, met brugpensioen vanaf 52 jaar, goedgekeurd. Daarmee kunnen bijna 2.000 werknemers van het gesloten bedrijf definitief van de omstreden maatregel profiteren. 'Het is de bedoeling om ze weer op de arbeidsmarkt te krijgen', benadrukte de minister in Terzake.

1.772 werknemers van het ter ziele gegane bedrijf worden voor eind volgend jaar 52 en komen in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Ook een honderdtal afgedankte werknemers bij de toeleveranciers van Ford Genk zullen van die regeling kunnen profiteren.

De maatregel is omstreden. Het algemene gevoel is dat De Coninck eerdere afspraken om brugpensioen zo veel mogelijk te vermijden, niet nakomt. Volgens de redactie van Terzake stelt het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) dat het zeer moeilijk is om ze weer aan het werk te krijgen, en dat is een taak van de gewesten.

De Coninck pareert de kritiek. Ze wijst erop dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag niet hetzelfde is als brugpensioen.  Het bedrijf betaalt een toeslag om het loon van iemand die opnieuw werk vindt op te trekken tot het eerdere niveau. 'We moedigen de mensen aan om opnieuw werk te zoeken.'

Ze wijst er ook op dat de gewesten bij de beslissing betrokken waren en dat ze dan zelf moeten nadenken hoe ze hen opnieuw aan het werk krijgen.

Vakbonden opgelucht

Hoewel de beslissing in de lijn der verwachtingen lag, betekent ze toch ook een opluchting voor de betrokken werknemers en hun vakbondsafgevaardigden.

'Uiteraard zijn we heel blij met die verstandige beslissing', reageert Gert Steegmans van de ACLVB. 'We vinden het vooral goed dat de nog steeds sluimerende onzekerheid over de goedkeuring bij deze van de baan is.'

De bonden vrezen wel dat hiermee de polemiek rond langer gaan werken opnieuw op het publieke toneel zal gevoerd worden. Ook de vakbond vindt dat de regeling iets helemaal anders is dan het oude brugpensioen. 'Deze SWT'ers moeten zich wel degelijk beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt', klinkt het.