Het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS-11.11.11) klaagt opnieuw de nieuwe besparingen aan op ontwikkelingshulp in 2013 en 2014. “We zitten op het bot”, waarschuwde secretaris-generaal Arnaud Zacharie donderdag tijdens de voorstelling van zijn jaarverslag met als titel: “Hulp, katalysator voor ontwikkeling of variabele bij begrotingscontrole?”

Tussen 2011 en 2012 daalde de Belgische publieke steun aan ontwikkelingshulp met 19 procent. In 2013 en 2014 zijn nog nieuwe besparingen van respectievelijk 75 en 125 miljoen euro voorzien.

Hoewel België boven het gemiddelde van de OESO-landen blijft op het vlak van publieke steun (0,47 procent van het bnp), kende het sinds 2011 een aanzienlijke daling. “Het gaat nochtans om een politieke keuze”, klaagt de organisatie aan. Ze wijst er daarbij op dat andere landen, zoals Turkije, die hulp tijdens dezelfde periode hebben opgevoerd. De programma’s van de ngo’s zijn “tot nu toe nog niet getroffen door de begrotingsingrepen”, maar dat zou niet lang meer duren, luidt het.

Een andere vaststelling in het verslag is dat meer dan een kwart van de Belgische hulp “fantoomhul” is. Het gaat om hulp die niet rechtstreeks op het terrein terechtkomt. De koepelvereniging betreurt ook dat naast het budgettaire aspect, ook administratieve incoherenties en moeilijkheden op het proces wegen.