Europees bankentoezicht definitief goedgekeurd
Foto: AFP

Exact één jaar na de presentatie van het voorstel heeft het Europees Parlement donderdag in Straatsburg finaal het licht op groen gezet voor de overheveling van het bankentoezicht naar de Europese Centrale Bank. Het Europees toezicht vormt een hoeksteen van de bankenunie, een ambitieus project dat de eurozone beter moet wapenen tegen financiële crisissen en de vicieuze cirkel tussen falende banken en stijgende staatsschulden moet breken.

Een ruime meerderheid van het halfrond schaarde zich donderdag achter de wetgevende teksten. Het parlementaire fiat werd mogelijk nadat parlementsvoorzitter Martin Schulz en voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank het deze week eens raakten over de wijze waarop de centrale bank van de eurozone rekenschap zal afleggen over haar activiteiten als toezichthouder, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie over individuele banken.

Het Europees Parlement kan onder meer hoorzittingen organiseren, informatie opvragen, bepaalde onderzoeksdaden stellen en mee beslissen over de benoeming van de voorzitter en vicevoorzitter van de toezichthoudende raad bij de ECB. De Duitser Sven Giegold, die samen met Marianne Thyssen (CD&V) het dossier door het parlement loodste, beklemtoonde dat de Europese verkozenen bij het toezicht meer armslag zullen hebben dan de nationale parlementen tegenover de toezichthouders in hun eigen land.

Eenmaal verschenen in het officiële publicatieblad, kan de Europese Centrale Bank de balansen van de banken beginnen screenen en de benoemingsprocedures opstarten. Vanaf volgend najaar zal Frankfurt dan rechtstreeks toezien op naar schatting 120 tot 200 van de grootste banken in de eurozone. Aangenomen wordt dat daartoe ook de Belgische banken zullen behoren. De nationale toezichthouders blijven toezicht houden op de meer dan 6.000 kleinere banken in de eurozone, maar ook hier draagt de ECB de eindverantwoordelijkheid en kan ze op elk moment een dossier naar zich toe trekken.

“Met de wetgeving die we vandaag hebben aangenomen zetten we een belangrijke stap naar veiliger bankieren. Dit moet het vertrouwen van de mensen en de ondernemingen doen terugkeren en duurzame groei en banen mogelijk maken”, verklaarde Thyssen.

Het Europees bankentoezicht is een hoeksteen van de Europese Bankenunie. Die moet voorkomen dat de belastingbetaler in de toekomst nog opdraait voor bankcrisissen. De eenmaking van het toezicht opent immers de weg naar de rechtstreekse herkapitalisering van banken via het Europese noodfonds ESM. Intussen wordt er ook voortgewerkt aan twee andere pijlers van de Bankenunie: het Europese mechanisme voor de afwikkeling van falende banken en de bescherming van de spaartegoeden. Gehoopt wordt dat beide dossiers nog voor de Europese verkiezingen afgerond kunnen worden.