Het N-VA-CD&V-schepencollege van Keerbergen heeft beslist om schepen Tina Somers (N-VA) al haar bevoegdheden te ontnemen en deze te herverdelen onder de andere schepenen. Volgens de meerderheid viel er niet samen te werken met de nieuwkomer in de politiek, maar ze weerlegt dat zelf. ‘Ik ben maandenlang gepest en heb mijn partijkaart dan maar ingeleverd.’

 

Tina Somers, een nieuwkomer in de politiek, stond bij de jongste verkiezingen tweede op de N-VA-lijst en werd verkozen met 497 stemmen. Ze werd in het nieuwe schepencollege bevoegd voor mobiliteit, landbouw, locale economie, informatie en communicatie. ‘Enkele maanden geleden werden mijn bevoegdheden in de praktijk al afgenomen door mijn eigen N-VA-fractie’, zegt Somers. ‘Donderdagochtend gebeurde het ook formeel bij een collegebeslissing.’

 

‘Somers speelde soloslim’

Burgemeester Dominick Vansevenant had donderdagochtend weinig positieve woorden over voor Somers. ‘Het was heel moeilijk om met haar samen te werken. De communicatie verliep stroef en de collegialiteit was ver te zoeken. Als schepen speelde zij voortdurend soloslim. Vorige week leverde zij bovendien haar partijkaart in. We hebben dan ook unaniem in het partijbestuur beslist om haar bevoegdheden te ontnemen.’

Tina Somers was volgens Vansevenant bovendien de voorbije weken niet aanwezig op het schepencollege, terwijl er binnen haar bevoegdheden nochtans enkele belangrijke dossiers op de agenda stonden zoals de herwerking en uitvoering van het mobiliteitsplan. Daardoor dreigde de werking van het college in het gedrang te komen. ‘Voor N-VA is politiek groepswerk. Het kan niet dat mandatarissen zich niet kunnen neerleggen bij de consensus binnen het college en binnen de afdeling.’

Aanhoudende pesterijen

Somers ontkent die beschuldigingen. ‘Ik heb me vol vertrouwen aangesloten bij een partij die zou zorgen voor een nieuwe, frisse politieke wind. Acht maanden later moet ik vaststellen dat macht, attitudes en goede bedoelingen bij sommigen enorm scheeftrekt. Ik ben dan ook mateloos teleurgesteld in de politieke en menselijke handelswijzen van mijn politieke collega’s.’

De ontslagen schepen laat in een persbericht weten dat de laatste maanden ondraaglijk geweest zijn, zowel voor haar gezin als voor haar. ‘De aanhoudende politieke pesterijen en politieke manoeuvres vanwege mijn eigen fractie hebben ertoe geleid dat ik mijn partijkaart ingediend heb.’

Er waren wel gesprekken om de situatie weer recht te trekken. ‘Maar die ontaardden telkens weer in persoonlijke afrekeningen, leugens en verwensingen tegenover mij. Mijn gezin werd daar zelfs niet bij gespaard. Het was dan ook onmogelijk geworden om me nog te verweren tegen de stroom van halve waarheden en hele leugens’, zegt Somers.

De kersverse politica betwist ten slotte nog dat er niet met haar samen te werken valt. ‘Vraag dat maar eens aan de tientallen mensen waar ik dagelijks mee samenwerkte bij de uitoefening van mijn mandaat.’ Dat ze niet collegiaal zou zijn, vindt ze ook niet waar. ‘Dat verwijt houdt volgens mij in dat er geen kritische vragen gesteld mogen worden op de colleges, maar dat alles blindelings goedgekeurd moet worden. Daar kan ik mij inderdaad niet in vinden.’