Waal voelt zich beter dan Vlaming
Foto: Photo News

De taalgrens legt ook een verschil in welbevinden bloot. Dat is gebleken uit een onderzoek door de Vrije Universiteit Brussel vorig jaar op het Voedingssalon.

Bijna 1.000 bezoekers werd gevraagd om hun gezondheid in te schatten op een schaal van 1 tot 100. De Vlamingen gaven zichzelf 71 op 100, terwijl Walen op 76 op 100 uitkwamen.

De reden voor dit verschil is moeilijk te achterhalen. Het zegt niets over hun effectieve gezondheid, maar alleen over hoe ze zich voelen.

‘Men zou verwachten dat Walen zich slechter voelen gezien de lagere sociaal-economische omstandigheden en de grotere medische consumptie. Maar onze resultaten spreken dit tegen,’ zegt professor Dirk Devroey. ‘Het is ook mogelijk dat ze zich door de grotere medische consumptie meer gerustgesteld voelen, maar dan is er een fundamenteel probleem in het oneigenlijke gebruik van medische zorg.’