De paus pleitte voor dialoog en verzoening. ‘Wij moeten allen mensen van verzoening en vrede zijn’, zei hij. ‘Volgens God moet onze wereld een huis van harmonie en vrede zijn waarin allen hun plaats vinden en zich thuis voelen, een wereld waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de ander. Als de mens enkel aan zichzelf denkt, aan zijn eigen belangen en zichzelf in het centrum plaatst,als hij zich laat leiden door de idolen van dominantie en macht en zich in de plaats van God stelt, opent hij de poort voor geweld, onverschilligheid en conflict.’

‘We hebben onze wapens geperfectioneerd’, zei Franciscus, ’ons geweten is ingedommeld, de redenen om ons te rechtvaardigen hebben we subtieler gemaakt. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is gaan we door met vernieling, lijden en dood zaaien. We kunnen de spiraal van geweld doorbreken als we dat willen’.