Gemeente Berlare hertekent dienstverlening
Foto: jobat.be
De overheid moet besparen. Om zich daarop voor te bereiden, heeft de gemeente Berlare zich volledig laten doorlichten. Het resultaat: 300 verbeteringstrajecten op anderhalf jaar tijd én negen nieuwe jobs.

Niet alleen heel wat bedrijven, maar ook de overheid zit in deze tijden krap bij kas. Volgens de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) zelfs zo erg dat ze vreest voor banenverlies bij de Vlaamse gemeenten. In Berlare, waar ze de bui ook zien hangen, besloot het gemeentebestuur om de gemeentediensten te laten doorlichten.

“De bedoeling van die doorlichting was om ons te bezinnen over onze kerntaken, efficiënter te werken en vermijden dat de bevolking van Berlare meer belastingen moet betalen”, zegt burgemeester Katja Gabriëls.

De doorlichting, uitgevoerd door A&S Solutions, resulteerde in 300 verbeteringstrajecten. Eind 2014 moet het laatste traject in uitvoering zijn. “Daar zijn grote en kleine maatregelen bij”, legt gemeentesecretaris Bob Pieters uit. “Van een softwareopleiding die op lange termijn voor tijdswinst zorgt tot het samenbrengen van bepaalde diensten, waar communicatie en coaching bij komt kijken.”

Extra jobs

Goedkoper wordt de dienstverlening in Berlare daarmee niet. “Het budget blijft hetzelfde, maar we gaan er wel meer mee kunnen doen”, zegt Katja Gabriëls. “Dit zal er ook voor zorgen dat we de komende jaren minder moeten investeren.”

Uit de doorlichting bleek alvast dat de gemeente Berlare zeker niet te veel personeel in dienst heeft. “De gemeentediensten, zonder OCMW en brandweer, tellen 97 VTE’s. We spenderen 34 procent van ons budget aan personeelskost. Bij de meeste gemeenten is dat iets meer dan 40 procent”, weet de burgemeester. “Daar gaan we zeker niet in snijden. We gaan ons middenkader zelfs wat uitbreiden. Een aantal cruciale functies is immers nog niet ingevuld.”

Er zijn in totaal negen nieuwe vacatures bij gemeente Berlare. “Dat zijn grotendeels vervangingen van mensen die op pensioen gaan”, zegt Katja Gabriëls. “Het aantal VTE’s blijft gelijk. We gaan wel sleutelen aan de functie-inhoud van sommige jobs.”

>

>

>

>