3 nieuwe jobprofielen voor de toekomst
Foto: jobat.be
Twee derde van de kleuters zal later een beroep uitoefenen dat vandaag nog niet bestaat. Hoe kun je dan kiezen voor de juiste opleiding als je niet weet welke job je gaat doen?

In de huidige samenleving domineert het talentisme en evolueert de economie almaar sneller, waardoor je kennis veroudert terwijl je nog aan het studeren bent. In het hoger onderwijs zal de helft van de verworven kennis twee jaar later al gedateerd zijn.

Blik op de toekomst

ManpowerGroup blikt vooruit op de toekomst: anticipatievermogen, flexibiliteit en ‘soft skills’ worden doorslaggevend voor een loopbaan die almaar minder lineair zal verlopen. Van veel beroepen die vandaag gegeerd zijn, was tien jaar geleden nog geen sprake. Jobs als ‘duurzaamheidsexpert’, ‘app-ontwikkelaar’, ‘technicus cloud computing’, ‘community manager’ en ‘data miner’ (specialist e-commerce) bestonden nog niet in 2004.

L’Atelier de l’Emploi van ManpowerGroup Frankrijk – dat tendensen detecteert in de arbeidsmarkt – stelde een typologie met drie profielen op die samen de contouren vormen van de toekomstige tewerkstelling. 

De drie profielen zijn: de Beschermer, de Optimalisator en de Storyteller. Ze bevinden zich in het spectrum tussen beheer van risico’s, technologische vooruitgang en communicatie.

1. De Beschermer, schild tegen de crisis.

De Beschermer minimaliseert het economisch, milieu- en menselijk risico. Hij verzekert dat beslissingen worden genomen conform de bestaande normen en regels en de hedendaagse ethiek. Hij is als het ware de incarnatie van de ‘zorg’. We vinden de beschermer vooral terug in nieuwe beroepen inzake duurzame ontwikkeling, zoals de ingenieur die vervuilde bodems en sites saneren, de ecoconcept-ingenieur (hij evalueert de milieurisico’s van een product of proces), de groene chemicus, de verantwoordelijke voor afvalinzameling en -verwerking en de koolstofvoetafdruk-analist.

Bovendien beschermt hij het bedrijf tegen de meest uiteenlopende bedreigingen. Hij fungeert met andere woorden als risicoanalist, of waakt over de beveiliging van de informatiesystemen. De beschermer draagt ten slotte ook zorg voor het welzijn van de mens als verantwoordelijke voor de zorgkwaliteit of als consulent psychosociale risico’s.

2. De Optimalisator, toonbeeld van efficiëntie

De Optimalisator streeft naar de beste rendabiliteit en kostenbeheersing en ontwikkelt daarvoor dashboards of performantie-indicatoren. Hij gedijt dus goed in veel financiële en managementfuncties, maar even zo goed in een technische omgeving als ‘supply chain manager’ of ‘lean manager’ die processen moeten optimaliseren. Ook in sectoren die veel belang hechten aan traceerbaarheid – denk aan de landbouw- en voedingsector – is hij gevraagd, net als in de bouwnijverheid waar de zoektocht energiebesparing centraal staat en in de logistiek dat zijn processen voortdurend innoveert.

Zelfs de sector Human Resources doet een beroep op de optimalisator waar hij als ‘talentmanager’ of ‘consulent internationale mobiliteit’ de loopbanen op maat afstemt of erover waakt dat de perfecte oplossing wordt gevonden voor specifieke behoeften. Veel functies ten slotte zijn gelieerd met de optimalisatie van het informatiebeheer, zoals de ‘data miner’. Dankzij zijn solide wiskunde-, informatica- en businessvaardigheden ontwikkelt hij de beste e-commercemodellen.

3. De Storyteller, ambachtsman van de zingeving

De sales en marketingcommunicatieberoepen convergeren almaar meer met de sociale netwerken. De Storyteller geeft (opnieuw) betekenis aan het engagement van de onderneming dankzij de dialoog met alle stakeholders. We vinden hem terug als ‘digital brand manager’, ‘community manager’, ‘partnership manager’, ‘employer brand manager’, ‘consultant e-reputatie’, ‘e-commerceconsultant’ … en tal van andere functies die te maken hebben met klantenservice en -advies.

>

>

>

>