School reageert op beschuldigingen: ‘Iedereen is hier welkom’
In de ‘Koppen’-reportage werden twee scholen ervan beschuldigd de voorkeur te geven aan kinderen van rijke ouders. Foto: ss

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen wenst ‘met klem’ te reageren op ‘de tendentieuze berichtgeving’ in het VRT-programma ‘Koppen’ over het inschrijvingsbeleid in haar lagere school. De school ontkent met klem dat de voorkeur gegeven wordt aan rijke kinderen en benadrukt dat ‘iedere leerling, ongeacht afkomst, rang of stand van harte welkom is’.

‘De beschuldiging dat er in onze school wanpraktijken zouden bestaan die erop gericht zijn leerlingen te selecteren op rijk of arm is fundamenteel onwaar’, luidt het in een persbericht. ‘Het beeld dat in de reportage opgeroepen wordt, geeft een ongenuanceerd verhaal, onstaan uit een vakkundig verknippen van een persoonlijk gesprek van de directeur met ouders in moeilijkheden. De vertrouwelijke sfeer van een gesprek wordt hier tenietgedaan door contrasten rijk-arm, maar die zijn nooit aan de orde geweest.’

Het Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwecollege benadrukt dat het een ‘brede school’ is ‘waar iedereen welkom is’. ‘We vangen kinderen op die door het gerecht geplaatst worden, we betrekken allochtone ouders zo dicht mogelijk bij het schoolgebeuren, we geven taallessen Nederlands aan anderstalige ouders, we ondersteunen gezinnen - ook financieel - en begroeten de diversiteit in onze school als een verrijking.’

‘Iets te enthousiast’

‘De waarheid van de reportage is dat de directeur de mensen die terugkwamen uit Dubai, wilde helpen. Ze waren op zoek naar een school voor hun kind, maar waren niet vertrouwd met de complexe regelgeving van het hedendaagse inschrijvingsbeleid. De ouders hadden de kans niet gehad om zich via het bestaande inschrijvingscircuit te melden en een school verder buiten Antwerpen was geen optie. De directeur zocht gewoon een menselijke oplossing en was misschien iets te enthousiast en niet altijd juist in zijn bewoordingen. Maar de oplossing die hij voorlegt, is zeker niet in overtreding met de regelgeving.’

‘Geen verband’

En wat dan met het ander gezin, dat te horen kreeg dat de school volzet was? ‘Dat hield geen enkele vorm van selectie in en kan op geen enkele manier in verband worden gebracht met de vraag van de andere ouders in de reportage’, luidt het. ‘Ook zij kregen trouwens te horen dat de school volzet was en de inschrijving dus onmogelijk was. Als de voorgelegde noodprocedure een fout was, dan wil de directeur die best erkennen. Maar het ligt zeer ver van de tendentieuze term wanpraktijken.’