John Kerry komt Europa steun vragen voor militair ingrijpen in Syrië
Foto: AP

De Amerikaanse buitenlandminister John Kerry komt zaterdag bij zijn Europese collega’s steun zoeken voor een militair ingrijpen tegen het regime in Damascus. Hij is uitgenodigd voor een informele top van Europese buitenlandministers in Vilnius, die vrijdagmiddag begon. Veel Europese landen blijven echter terughoudend om zonder VN-mandaat tussen te komen.

Alle EU-lidstaten zijn er van overtuigd dat er chemische wapens gebruikt zijn in Syrië en dat er veel aanwijzingen zijn dat die ingezet zijn door het regime van president Assad. De listaten zijn het er ook over eens dat er een antwoord moet komen op die gasaanval. Maar de meningen over wat het antwoord moet zijn lopen sterk uiteen.

Voorlopig steunt enkel Frankrijk de VS in het voornemen van een militaire interventie in Syrië. De meeste EU-landen willen een mandaat van de VN-veiligheidsraad, waar Rusland en China met hun vetorecht de tussenkomst dreigen te blokkeren.

Rapporten van Amerikaanse, Britse en Franse inlichtingendiensten wijzen het regime aan als daders van de gasaanval. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Belgische inlichtendiensten gevraagd die rapporten te analyseren.

De Belgische regering wil immers enkel een militair antwoord steunen met een VN-mandaat. “Daarvoor moet er een debat komen in de veiligheidsraad. Daarom pleit ik voor een nog betere informatie-uitwisseling over de bewijzen. De VN-inspecteurs moeten verslag uitbrengen”, zegt Reynders.

“Er moet een duidelijke, sterke veroordeling komen van het gebruik van chemische wapen”, zegt Reynders. België vindt ook dat Europa zich sterker moet aandringen op een politieke oplossing voor het conflict in Syrië, via de conferentie die daarover in Genève zou moeten plaatsvinden. “Wat het militaire antwoord ook moge zijn, de oplossing zal in elk geval politiek zijn”, zegt Reynders.

Reynders pleit ook voor een relance van de humanitaire hulpverlening voor vluchtelingen in de buurlanden van Syrië en in Syrië zelf. Hij wil dat er druk uitgeoefend wordt zodat de internationale gemeenschap medische hulp kan leveren in de ziekenhuizen in Syrië.