In het Belgisch Staatsblad is vrijdag het KB van 30 augustus 2013 verschenen dat de Belgische Mededingingsautoriteit opricht. Zij heeft onmiddellijk haar activiteiten aangevat.

Dat meldt de voorzitter, prof. dr. Jacques Steenbergen. De Belgische Mededingingsautoriteit komt in de plaats van de Raad voor de Mededinging. Steenbergen was ook daarvan al de voorzitter.

De organisatie heeft als taak een effectieve mededinging op het Belgische grondgebied te stimuleren en te waarborgen.

Het nieuwe orgaan bestaat uit een mededingingscollege en de voorzitter, voor wat het beslissingsaspect betreft, en een auditoraat onder leiding van de auditeur-generaaal, betreffende het onderzoeksaspect.