De geschifte regeldrift

Regels, regels en nog eens regels. Een ‘Staatsblad’ dat in twintig jaar vier keer zo dik geworden is. Van veel vertrouwen getuigt het allemaal niet, schrijft MIEKE VAN HECKE. Het is tijd voor een nieuwe samenleving, met een overheid die haar burgers vertrouwt, en burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen.
Carl De Keyzer, Vijfde sessie van het tiende nationale volkscongres, Peking, China, 2007.
Carl De Keyzer, Vijfde sessie van het tiende nationale volkscongres, Peking, China, 2007. Carl De Keyzer/magnum

‘We schrijven het in de eindtermen onder­ wijs.’ Ziedaar, hét antwoord van beleids­ verantwoordelijken als er een maatschap­ pelijk probleem opduikt. Het onderwijs moet ...