Kinderen lezen slechter dan 15 jaar geleden
Foto: An Nelissen
Leerlingen uit de basisscholen lezen tegenwoordig minder goed dan 15 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek bij 1.400 leerlingen uit 70 basisscholen in het eerste, tweede en derde leerjaar.

Opmerkelijk is dat die daling niet wordt veroorzaakt doordat er nu meer kinderen van allochtone afkomst in de klas zitten die thuis geen Nederlands praten. ‘Het toenemend aantal anderstalige leerlingen kan de daling dus niet verklaren’, zegt Stefan Grielens, algemeen directeur Vrije-CLB-Koepel.

‘We hebben jarenlang gezien dat het niveau van de leerlingen er op vooruitging. Omdat de leermethodes verbeterden. Dat het niveau nu daalt, moet de scholen er toch toe aanzetten om na te gaan hoe dat komt en wat ze daaraan kunnen doen.’

Wat gemeten werd, is het technisch leesniveau: hoe snel en hoe correct de leerlingen lezen. ‘En in het onderwijs hebben we toch een verschuiving gezien naar meer aandacht voor begrijpend lezen’, zegt Marc Van den Branden, secretaris-generaal van het Verbond Katholiek Basisonderwijs. ‘Het kan dat de leerlingen daar nu beter op scoren dan vroeger. Maar er is zeker ook verder onderzoek naar oorzaken nodig.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig