Vlaamse doctoraten verdubbeld in tien jaar tijd
Foto: Lisa Van Damme

Het aantal uitgereikte doctoraten aan de Vlaamse universiteiten is in tien jaar tijd sterk gestegen, maar minder dan een derde van de afgestudeerde doctorandi kan daarna bij een universiteit aan de slag. Dat staat in een nieuw indicatorenboek over onderzoek en ontwikkeling.

Het Vlaamse Expertisecentrum voor O&O Monitoring stelde zijn indicatorenboek voor aan minister van Innovatie Ingrid Lieten. De sterke stijging van het aantal doctoraten was een van de bevindingen. In tien jaar tijd zijn die gestegen van 862 per jaar tot 1.670.

Het grootste aantal doctoraten werd uitgereikt in de studiegebieden Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Geneeskunde en Toegepaste biologische wetenschappen. Die vier studiegebieden zijn goed voor bijna twee derde van de 1.670 doctoraten die in 2012 werden afgeleverd.

32,8 procent van de doctorandi slaagt erin een positie aan de universiteit te vinden, de anderen komen voornamelijk terecht in de industrie, bij de overheid en in de dienstensector.

Niet aantrekkelijk

In het rapport wordt gewaarschuwd dat de Vlaamse universiteiten op dit moment niet erg aantrekkelijk zijn voor buitenlands toptalent, omdat professoren binnen de drie jaar het Nederlands machtig moeten zijn.

Buitenlandse postdoctorale onderzoekers aan onze faculteiten zullen hun kennis en ervaring dus vooral moeten meenemen naar instellingen in het buitenland, concluderen de onderzoekers. Hoe dan ook staat onze regio qua wetenschappelijke publicaties in de top vijf van Europa, na de Scandinavische landen en Nederland.

Meer studenten naar hoger onderwijs

Uit het indicatorenboek blijkt voorts dat ook de bachelor- en masteropleidingen het steeds beter doen: het aandeel 18-jarigen dat ervoor kiest verder te studeren is gestegen tot 60,3 procent.

Ingrid Lieten is tevreden. ‘Vlaanderen zet hier een prestatie neer die tot de beste onder de OESO-landen kan worden gerekend’, zegt ze. Tegelijk stoot het haar voor de borst dat het glazen plafond in de academische wereld zo alomtegenwoordig blijft. ‘Terwijl meer dan de helft van de studenten vrouwen zijn, wordt slechts een op de tien van de hoogste academische functies door vrouwen ingevuld’, betreurt ze.

Met de innovatie-inspanningen van onze bedrijven gaat het goed. Het percentage van het Bruto Binnenlands Product van de Vlaamse Regio (BBPR) dat ondernemingen aan onderzoek & ontwikkeling spenderen ligt met 1,64 procent een stuk boven het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers is 62 procent van de Vlaamse bedrijven op één of andere manier innovatief.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig