Resultaten scholen worden publiek
Pascal Smet Foto: BELGA

Nog dit schooljaar komt er een website waarop iedereen kan nagaan welke richtingen uit het secundair onderwijs goed voorbereiden op de universiteit en de hogeschool. Minister Pascal Smet kondigt ook de mogelijkheid aan tot het opvragen van de slaagcijfers per school.

Vóór het einde van het schooljaar zullen ouders en leerlingen op een website kunnen zien hoe, op basis van de gekozen richtingen in het secundair, de latere slaagkansen liggen in het hoger onderwijs. Kort nadien zullen ze de slaagcijfers ook per school kunnen opvragen.

‘Dat is min of meer wat de rector van de KU Leuven, Rik Torfs, enkele weken geleden vroeg in uw krant’ (DS 12 augustus), zegt de minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A). ‘Maar het is niet op zijn vraag dat we dit doen. Dit is twee jaar geleden al beslist. De gegevens daarvoor zijn bijeengebracht in een kenniscentrum. De wet op de openbaarheid van bestuur zegt dat we die niet geheim mógen houden. Maar we willen dat ook niet.’

‘Deze informatie is één van de elementen die ouders en jongeren kunnen helpen bij het maken van studie- en schoolkeuzes. Ze gebruiken die gegevens best niet zonder omkadering. Die zullen we er dan ook bij geven.’

Weten de scholen dat dit op komst is? Smet: ‘Dat kan wat onder hun radar verdwenen zijn. Maar ze krijgen allemaal deze maand nog uitvoerig informatie. Want het kenniscentrum dat we daarover hebben opgericht, is in de eerste plaats voor hen bedoeld. Het geeft scholen de kans om zich met elkaar te vergelijken. Een ranking van scholen interesseert ons niet. Ons opzet is dat scholen zich kunnen vergelijken met vergelijkbare scholen. Daaruit kunnen zij leren.’

Niet alles wordt vrijgegeven. ‘Individuele gegevens worden nooit bekendgemaakt. De gegevens zullen ook niet per net opgevraagd kunnen worden.’

‘Ik weet dat niet iedereen gelukkig is met openbaarheid, maar van een cijfer is nog nooit iemand doodgegaan’, zegt de minister. ‘Dit is vergelijkbaar met wat mijn collega van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), opstelt met de ziekenhuizen: kwaliteitsmetingen die openbaar zijn voor patiënten.’

‘Het eerste vergelijkbare gevecht is jaren geleden geleverd toen De Standaard het recht opeiste de inspectieverslagen over scholen te publiceren. De krant had inderdaad dat recht.’

Smet geeft een voorbeeld van gegevens die al beschikbaar zijn. Wie Economie-Moderne Talen in het middelbaar volgt, heeft een slaagkans van 81 procent voor een professionele bachelor en 55 procent voor een academische bachelor.

Na Humane Wetenschappen slaagt 79 procent voor een professionele bachelor en 54 procent voor een academische. Na Economie-Wiskunde slaagt 89 procent voor een professionele bachelor en 73 procent voor een academische. Na Wetenschappen-Wiskunde slaagt 88 procent voor een professionele bachelor en 76 procent voor een academische.

De twee eerste bereiden dus wel goed voor op een professionele bacheloropleiding maar niet zo goed op een academische. De twee laatste bereiden goed voor op beide opleidingen.

'We moeten leraars niets verwijten, maar hen steunen’
Lees het interview in de krant