Beke (CD&V) en Tobback (SP.A): ‘Geldt dit voor heel de N-VA?’
Didier Reynders (MR). Foto: BELGA
Voorzitters Wouter Beke (CD&V) en Bruno Tobback (SP.A) reageren twijfelachtig op de ’nieuwe strategie’ van N-VA. 'De vraag bij N-VA is of dit ook voor de hele partij geldt', klinkt het. MR-vicepremier Didier Reynders vindt dan weer dan 'als N-VA land niet langer in vernieling wil rijden, kunnen we samen veel doen'.

N-VA-voorzitter Bart De Wever en Kamerlid Siegfried Bracke deden dit weekend de ‘nieuwe strategie’ van de partij uit de doeken. Die moet ervoor zorgen dat niet de Vlaamse partijen, maar wel de PS vragende partij wordt voor een confederale hervorming. Volgens de Vlaams-nationalisten kan dat door kort na de verkiezingen meteen van start te gaan met een sociaaleconomische ‘herstelregering’, die dan meteen ‘het omgekeerde doet van wat de PS wil’.

‘Als de PS merkt dat het federale beleid haar belangen niet meer dient, als het huidige België dus niet meer in hun voordeel is, zullen wel willen praten’ over confederalisme, verduidelijkte De Wever zaterdag. Dat confederalisme is dus allerminst afgezworen, onderstreepten Bracke en De Wever doorheen het weekend. Wie meestapt in de tijdelijke regering, ‘met beperkte omvang en een beperkt programma’, zou van N-VA immers ook garanties moeten geven dat tegelijk aan het confederalisme getimmerd wordt.

De vraag is echter welke garanties N-VA daarvoor kan krijgen. Blijven die te beperkt, dan dreigen de onderhandelingen te verglijden richting praatbarak. Eist de partij toch meteen verregaande afspraken, dan doemt opnieuw het spookbeeld op van eindeloze onderhandelingen alvorens de ‘herstelregering’ van start zou kunnen gaan. Bracke beloofde alvast ‘plechtig’ dat N-VA zal passen voor een blokkering.

Fameuze uitleg

CD&V-voorzitter Wouter Beke haalt echter de schouders op. ‘Ik ga geen tekstexegese beginnen over de tegenstrijdige verklaringen van N-VA’, reageert hij. ‘Maar het is duidelijk dat wie andere dingen afhankelijk wil maken van een sociaaleconomische regering, de zaken alleen maar bemoeilijkt.’

Voor SP.A-voorzitter Bruno Tobback moeten de Vlaams-nationalisten ‘eerst intern maar eens uitmaken wat ze nu eigenlijk bedoelen met dat confederalisme’. ‘Over die fameuze uitleg heb ik altijd gezegd dat het een poging was om de mensen zand in de ogen te strooien. Nu strooien ze blijkbaar ook al zand in eigen ogen.’

Heel N-VA?

Beke en Tobback vragen zich vooral af of heel N-VA zich wel kan vinden in de nieuwe strategie. Bracke zei zondag alvast zich te zullen excuseren binnen het partijbestuur omdat hij ‘voor zijn beurt’ gesproken heeft. Het Gentse Kamerlid nuanceerde zondag ook dat het ging om ‘beschouwingen die we in een comiteetje hadden gemaakt’.

Net als De Wever bevestigde hij dat de nieuwe strategie nog niet was doorgesproken binnen het partijbestuur. ‘Morgen zal ik me verontschuldigen en dan gaat dat zijn weg gaan in de democratische besluitvorming van de partij’, aldus Bracke. Op het congres begin volgend jaar zal de strategie dan weer niet aan bod komen.

Dat het interview met Bracke in De Standaard in één klap de interne tweestrijd binnen N-VA zou hebben blootgelegd, sprak hij tot slot met klem tegen. ‘In alle partijen zijn er mensen met verschillende gevoeligheden, ook bij ons. Maar over de doelstellingen en de weg daar naartoe zijn we het absoluut eens.’

'We kunnen samen veel doen'

MR-vicepremier Didier Reynders toont zich eveneens sceptisch over de 'nieuwe strategie' van de N-VA, 'maar als de partij echt wil afstappen van het communautaire, kunnen we samen heel wat dingen verwezenlijken.'

De vicepremier zei op RTL-TVi dat hij altijd goede contacten gehad heeft met de N-VA-voorzitter. 'Als De Wever echt de idee om het land in de vernieling te rijden naast zich kan neerleggen, dan zijn veel dingen mogelijk samen.'

Bij de andere Franstalige partijen toonde cdH-voorzitter Benoît Lutgen zich eerder koud over het discours van de N-VA. 'De toekomst van de Walen en Brusselaars hangt niet af van de bokkensprongen van de N-VA', aldus Lutgen. 'De eerste betrachting van de N-VA is de onafhankelijkheid van Vlaanderen en het ondermijnen van de Belgische staat', zei Karine Lalieux (PS) dan weer.

Het FDF wijzigt zijn discours niet: er is geen sprake van praten met de N-VA. 'Ik geloof er niet in. Er is een niet aflatende moed nodig om de N-VA duidelijk te maken dat de partij buitenspel staat', aldus Olivier Maingain.

Medevoorzitster van Ecolo Emily Hoyos zei zaterdag ten slotte al verbaasd te zijn van 'het complete gebrek aan scrupules bij de Vlaams-nationalisten'.