Treinramp Wetteren: 1 op de 3 dichtste bewoners blootgesteld aan acrylnitril
Foto: gia
Een op de drie Wetteraars die binnen de 250 meter-perimeter zone van de treinramp woonde, vertoont verhoogde waarden acrylnitril in het bloed. Meestal gaat het om matig tot licht verhoogde waarden. Dat blijkt uit de eerste (voorlopige) resultaten van de blootstellingsstudie, waarbij de bloedstalen geanalyseerd werden in opdracht van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Er is evenwel geen reden tot ongerustheid, omdat de stoffen na drie tot vier maanden uit het lichaam verdwijnen.

Voor het onderzoek werd het onschadelijke product 'CEV' gemeten, dat ontstaat bij de afbraak van acrylnitril in het bloed. Op basis van de urinestalen werden rokers en niet-rokers gescheiden, omdat sigarettenrook ook acrylnitril bevat. 50 procent van de rokers en niet-rokers werd niet blootgesteld aan de vrijgekomen acrylnitril.

Bij 83 van de 243 onderzochte mensen is een verhoogde blootstelling aan acrylnitril gemeten, de meerderheid van hen vertoont licht tot matig verhoogde waarden. Op de plaatsen waar het meeste risico verwacht werd, werden ook de verhoogde waarden gemeten. Het WIV zegt dat die plaatsen dus terecht werden geëvacueerd.

Geen risico op kanker

Volgens professor Benoit Nemery (KU Leuven) blijkt uit verschillende studies dat er geen risico op kanker is na eenmalige of korte blootstelling. Verwijzend naar studies bij ratten, stelde Nemery ook zwangere vrouwen gerust, namelijk dat er geen gevaar is voor het ongeboren leven. Dr. Tysmans (WIV) verklaarde dat zelfs bij eenmalige hoge waarden, er geen risico is op kanker.

Het WIV concludeerde dat het ging om een ernstig ongeluk en er is een acute blootstelling geweest. 'Ten tweede is de blootstelling via het rioolsysteem gebeurd, de hoogste waarden zijn via dat traject geweest', aldus de voorzitter van het directiecomité. 'Derde conclusie is dat 50 procent van de bevolking onder de referentiewaarden zit, maar de hoge acute waarden worden omgezet in afbraakproducten die na drie tot vier maanden uit het lichaam verdwijnen.'

Bijkomende tests

De mensen met verhoogde waarden, die boven de referentiewaarden zitten, worden binnenkort uitgenodigd voor een bijkomende test. Die moet dienen als 'geruststelling' voor de betrokkenen, omdat men wil aantonen dat de waarden gedaald zijn naar een normaal niveau. De bijkomende test, kosteloos en op vrijwillige basis, zal allicht in de tweede helft van september plaatsvinden.

De analyse van de stalen van de hulpverleners is nog aan de gang en de resultaten daarvan zullen over enkele weken bekendgemaakt worden.

Een vijftigtal inwoners van Wetteren kwam naar de uiteenzetting luisteren, waarbij ook minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx aanwezig was, naast Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers, experts van het WIV, FOD Volksgezondheid en Universiteit Gent, en de leden van het coördinatiecomité ten tijde van de ramp.

Minister Onkelinx verklaarde dat de resultaten niet alleen dienen om de slachtoffers te informeren, maar ook nuttig zijn voor de wetenschap en eventueel om rampenplannen in de toekomst te wijzigen. Dat de (eerste) resultaten anderhalve maand vroeger beschikbaar zijn dan verwacht, wijt ze aan het harde werk binnen het WIV.

Eén dode, tientallen gewonden

In de nacht van 3 op 4 mei ontspoorde een goederentrein met chemische producten in Wetteren. Zowel de provinciale als de gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd. Het ongeval eiste het leven aan één persoon, tientallen anderen raakten gewond.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig