Prijzen stijgen minder snel
Foto: Reporters / BSIP

De inflatie is in augustus gedaald van 1,51 procent naar 1,01 procent. Dat meldt de FOD Economie donderdag. De index daalde in augustus vooral door lagere prijzen voor groenten, elektriciteit, aardgas en snijbloemen.

Alcoholhoudende dranken, motorbrandstoffen, kleding en onderhoud van de wagen hadden dan weer een verhogend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,08 punt en bedraagt 122,58 punten. De gezondheidsindex, waarin producten als alcohol, tabak en motorbrandstoffen niet meegerekend zijn, daalt in augustus met 0,17 punt en bedraagt nu 120,89 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,55 procent naar 1,19 procent.

De gezondheidsindex wordt gebruikt voor het berekenen van de spilindex en die wordt deze maand niet overschreden. Dat betekent dat uitkeringen en ambtenarenlonen niet worden verhoogd.