Amerikaanse bewijzen

Afgeluisterd gesprek wijst naar Assad

Hoe weten de VS zo zeker dat Bashar al-Assad schuldig is aan de gasaanval? Waarom zou Bashar trouwens een Amerikaanse aanval uitlokken?

Een week nadat de wereld verbijsterd naar foto’s van kinderlijkjes staarde, blijven er meer vragen dan antwoorden over wat er in de buitenwijken van Damascus is gebeurd. De eerste vraag die moest worden ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen