Eén leerling op zeven spreekt thuis geen Nederlands
Foto: Jimmy Kets
Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, steeg tussen 2007 en 2012 in elke Vlaamse provincie. Dat blijkt uit cijfers die werden vrijgegeven in het Vlaams Parlement. Veel ouders maken zich dan ook zorgen dat er zoveel leerlingen in de Vlaamse basisscholen geen Nederlands spreken.

De stijging doet zich voor in de lagere en de secundaire scholen, al liggen de cijfers voor het basisonderwijs hoger. Daar sprak 14,2 procent van de leerlingen in 2012 thuis geen Nederlands. In 2007 was dat nog 10,8 procent.

De concentratie is het sterkst in de steden zoals Antwerpen (46 procent), Gent (37 procent) en Mechelen (33 procent). Maar ook gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel merken een steeds grotere instroom van anderstaligen.

Heel wat ouders maken zich zorgen over deze evolutie. Uit de onderwijsenquête van het tijdschrift Knack, waarvan vandaag het tweede deel verschijnt, blijkt dat 52 procent van de ouders dit als een groeiend probleem ervaart. Ook 50 procent van de leerkrachten vindt het toenemende aantal anderstalige ouders een probleem.

Vlaams minsister van Onderwijs (SP.A) ziet dit niet als een probleem, 'het is nu eenmaal een maatschappelijke realiteit’. Er werden volgens de minister ook al maatregelen genomen. Zo worden leerlingen in de toekomst twee keer gescreend op hun kennis van het Nederlands.

'Wie bijkomende ondersteuning nodig heeft, wordt verplicht een taalbad te nemen. Zo remmen ze het niveau van een hele klas niet af', aldus de minister.