Groen wil hoger loon voor starters
Groen-voorzitter Wouter Van Besien Foto: BELGA

Een hoger loon voor starters en een basispensioen voor iedereen. Dat zijn twee van de voorstellen waarmee Groen in oktober naar het ‘impulscongres’ met de leden trekt. Daarmee is de basis gelegd voor wat tegen volgend jaar moet uitgroeien tot een verkiezingsprogramma. De partij legt, naast de traditionele ecologische thema’s, sterke accenten op administratieve vereenvoudiging en sociale gelijkheid.

Groen heeft, in samenwerking met honderd externe experts, een programma van zo’n honderd voorstellen klaargestoomd. “In oktober krijgen de leden de ruimte om daarover te discussiëren”, zegt voorzitter Wouter Van Besien. Er kan dus nog worden bijgestuurd, maar bij de partijtop is te horen dat de fundamenten hiermee wel vastliggen.

Eén van de meest in het oog springende voorstellen is de hervorming van de loopbaan. Groen wil jongeren bij het begin van hun loopbaan meer laten verdienen, zodat ze beter voorbereid zijn op de grote investeringen die jonge gezinnen moeten maken. Het loon zal dan wel minder sterk stijgen met de leeftijd: de partij wil werknemers slechts tien jaar anciënniteit laten opbouwen in dezelfde functie. Werknemers die minder verdienen dan het ‘referentieloon’ voor hun job krijgen van Groen een loonbonus.

Bedrijfswagens ziet de partij liever verdwijnen. Ze stelt een mobiliteitsbudget voor, dat voor alle werknemers even hoog moet zijn. Dat budget kan gebruikt worden voor autoreizen, maar ook voor het openbaar vervoer of voor de fiets.

Na de actieve loopbaan is er een universeel basispensioen voor iedereen boven de 65, dat kan worden aangevuld met een extra voor alle gewerkte jaren. De partij houdt dus vast aan het aantal gewerkte jaren, en niet aan een vaste pensioenleeftijd.

Fiscaliteit

Groen maakt zich sterk de lasten op arbeid gevoelig te kunnen verlagen. De gedorven inkomsten worden gecompenseerd door een doorgedreven ecofiscaliteit en vermogensbelasting.

Steunmaatregelen moeten ook direct voelbaar zijn, en niet bij de verrekening van de belastingen. De fiscale gunstmaatregelen wil de partij laten uitdoven, voordelen zoals steun voor energiebesparende maatregelen of verhoogd kindergeld wil ze rechtstreeks toekennen aan de rechthebbenden.

Het slapend spaargeld van de Belgen wil Groen mobiliseren via een groene volkslening. Het geld moet gaan naar veilige investeringen in groene projecten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig