Controledokter verhinderen kan leiden tot loonverlies of ontslag
Foto: jobat.be
Twijfelt je werkgever aan je ziek zijn, dan kan hij/zij via alle middelen trachten te bewijzen dat je doet alsof. Dit kan zelfs via een privédetective, al schakelt de werkgever meestal gewoon de hulp in van een controledokter. En ja, als werknemer ben je verplicht om een dergelijke controle toe te laten.

Maar wat zijn de gevolgen als je bijvoorbeeld op vakantie vertrekt tijdens je ziekte, of wat als je de controle - op welke manier dan ook - verhindert? Ben je dan nog zeker van een gewaarborgd loon en blijf je dan nog steeds gerechtvaardigd afwezig, ook al heb je een geldig doktersbriefje? We vroegen het aan Cleo De Wit, legal advisor bij HDP-Partena.

Wat als je een geldig doktersbriefje hebt, maar op vakantie vertrekt?

“Wanneer een werknemer ziek is, is hij/zij verplicht - naast het voorleggen van een medisch attest - de werkgever te informeren waar hij/zij verblijft om een eventueel bezoek van een controledokter toe te laten. Die verplichting geldt gedurende de hele ziekteperiode”, aldus De Wit.

Als werknemer moet je dus alle noodzakelijke maatregelen treffen om een controle mogelijk te maken. Indien de controledokter voor een gesloten deur komt te staan, zal de arts een uitnodiging in de bus stoppen om zo snel mogelijk een afspraak vast te leggen in zijn praktijk. De verplaatsingskosten die je als werknemer moet maken om bij de controledokter langs te gaan, zijn dan ten laste van de werkgever.

De Wit: “Via het bezoek van de controledokter beschikt de werkgever op dat moment over het bewijs dat de werknemer niet alle noodzakelijke maatregelen nam om een controle mogelijk te maken. Bovendien reageerde hij/zij niet op de uitnodiging van de controledokter om een nieuwe afspraak te maken.”

Wanneer je dus op vakantie vertrekt - zonder een geldige reden en zonder de werkgever hiervan op de hoogte te brengen - bega je een ernstige tekortkoming volgens de rechtspraak. Je werkgever kan je nu een waarschuwingsbrief toesturen, waarin hij/zij de ernstige fout van jou als werknemer aankaart. Afhankelijk van de omstandigheden zou dit een ontslag om dringende reden kunnen rechtvaardigen.

>

>

>

>