Kort&bondig

Het is tijd om de begrippen ‘man’ en ‘vrouw’ te herdenken

In Duitsland kunnen ouders vanaf 1 november het geslacht van hun kind openlaten op het geboortecertificaat. Dat komt neer op de creatie van een derde geslacht binnen de burgerlijke stand. Dat is een toe ...