Petercam: ‘Belgische economie blijft kwetsbaar’
Foto: pol de wilde

Dat België in de voorbije crisisjaren redelijk goed stand heeft gehouden, was allicht meer een kwestie van geluk dan van wijsheid. Dat zegt beurshuis Petercam in een halfjaarlijkse economische vooruitblik. Meer Belgen moeten volgens hoofdeconoom Bart Van Craeynest dringend langer werken.

Volgens Petercam blijft de Belgische economie kwetsbaar. 'En de voorbije jaren werd weinig gedaan om die zwakke plekken aan te pakken', klinkt het. Zo stevent de overgewaardeerde Belgische vastgoedmarkt volgens sommigen af op een duidelijke correctie. Maar of en wanneer die er komt, valt volgens de econoom quasi onmogelijk te voorspellen.

Ook de forse schuldopbouw baart Petercam zorgen, net als de stijgende overheidsuitgaven. 'Ondanks alle besparingsretoriek is de regering er vooralsnog niet in geslaagd om de uitgavendynamiek wezenlijk te keren, maar dat wordt op termijn onvermijdelijk.' Voorts stelt Petercam vast dat Belgische exporteurs sinds 1995 bijna een kwart van hun marktaandeel hebben verloren.

Mini-stapjes

Op het vlak van cruciale economische hervormingen zette de regering volgens Van Craeynest 'in het beste geval een paar mini-stapjes in de goeie richting', maar blijft ons land wel aanbevelingen van internationale organisaties naast zich neerleggen. 'Het risico is reëel dat er de volgende twaalf maanden op dat vlak opnieuw weinig gebeurt', klinkt het, verwijzend naar de aankomende verkiezingscampagne.

Rode draad door de noodzakelijke hervormingen is voor Van Craeynest de nood om meer mensen aan het werk te krijgen en hen ook langer aan het werk te houden. De achterstand op dat vlak tegenover de buurlanden en de beste landen, Noorwegen en Zwitserland, blijft 'onaanvaardbaar groot'.

Link tussen anciënniteit en verloning

Concreet vindt de econoom dat de regering de mogelijkheden om vervroegd uit te treden 'radicaal en allemaal moet afbouwen'. Ten tweede moet meer geïnvesteerd worden in levenslang leren. 'In de landen waar dat gebeurt, werken de mensen langer', luidt het. Ten derde moet de link tussen anciënniteit en verloning aangepast worden. Ouderen moeten aan het werk gehouden worden, maar als ze dan minder hard werken, mag dat voor Van Craeynest gecompenseerd worden in de verloning.

Petercam voorspelt voor dit jaar overigens een nulgroei voor de Belgische economie. Volgend jaar zou het bruto binnenlands product dan met 1,1 procent aandikken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig