Populariteit internaten stagneert
Foto: BDW

De hernieuwde populariteit van de Vlaamse internaten lijkt zijn piek te hebben bereikt. In het schooljaar 2011-2012 stagneerde het leerlingenaantal, blijkt uit cijfers die parlementslid Paul Delva opvroeg bij Onderwijsminister Pascal Smet.

Enkele jaren gelden werd een heropleving van de internaten vastgesteld, maar sinds 2011-2012 lijkt die tendens gestopt. Het leerlingenaantal is gestabiliseerd op 9.688. Enkel in Brussel werd nog een groei opgetekend, van 177 naar 206 leerlingen, of een stijging van 16 procent in vijf jaar tijd. In Gent en Antwerpen werd een daling met respectievelijk 3 en 9 procent vastgesteld.

Opvallend is dat in Brussel ongeveer een kwart van de leerlingen ook effectief in Brussel woont, terwijl dat in Gent slechts 10,5 procent is en in Antwerpen 12,9 procent. In Antwerpen en Brussel zitten opvallend meer GOK-leerlingen in de internaten dan op andere plaatsen. GOK-leerlingen (Gelijke Onderwijskansen) zijn scholieren die extra ondersteuning nodig hebben.

Vlaams parlementslid Paul Delva en Brussels parlementslid Bianca Debaets (beiden CD&V) sporen de overheid aan blijvend oog te hebben voor de ondersteuning van internaten, die volgens hen een stevige structuur en studiebegeleiding bieden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig