Rectoren willen initiatiefnemers petitie samen ontvangen
Foto: fvv
De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten zullen samen een delegatie ontvangen van de initiatiefnemers van de petitie van academici. Die klagen de 'prestatiedruk' aan en de focus op kwantiteit.

De rectoren zijn Paul De Knop van de VUB, Luc De Schepper van de UHasselt, Rik Torfs van de KU Leuven, Paul Van Cauwenberge van de UGent en Alain Verschoren van de UAntwerpen.

Ze erkennen dat de onderwijstaken en de maatschappelijke opdracht van academici onder druk kunnen staan door het overwicht van de onderzoeksoutput. Ze onderkennen ook het probleem dat zich stelt bij het meten van onderzoeksoutput.

'Daarbij ligt de focus op een bepaald type publicaties, en het evenwicht tussen de kwaliteit en de kwantiteit van de output wordt daarbij niet noodzakelijk gerespecteerd.'

Wetenschappelijke output

De rectoren geven toe dat de meting en parameters die bij publicaties gehanteerd worden, 'ongetwijfeld' verder verfijnd kunnen worden, maar ze wijzen er tegelijk op dat de financieringswetgeving duidelijk rekening moet blijven houden met het wetenschappelijk onderbouwd karakter dat deel uitmaakt van de eigenheid van het academisch onderwijs.

'De wetenschappelijke output vormt de onderbouw van de totale financiering van de universiteiten en de universiteiten moeten er zorg voor dragen dat dit belangrijk onderscheidend element ten opzichte van andere onderwijsvormen niet verloren gaat', aldus nog de vijf Vlaamse rectoren.

'Overdreven prestatiedruk'

Met een open brief en een petitie trok een groep academici het verzet op gang tegen de manier waarop de universiteiten en hogescholen gefinancierd worden. De Actiegroep Hoger Onderwijs, die de petitie lanceert, verwijt het beleid dat het ‘eenzijdig rekening houdt met kwantitatieve in plaats van kwalitatieve criteria’. Dat schept een ‘overdreven prestatiedruk’ en een ‘bureaucratisch klimaat’. Zij vragen dat het financieringssysteem herzien wordt.

'We zijn gevoelig voor de opmerking en ook de rectoren zijn zich sterk bewust van de problemen rond de eenzijdige beoordeling van personeelsleden,' zei Rosette S'Jegers, secretaris-generaal (VLIR) in een eerste reactie.

Aangepaste meting

Volgens de VLIR moet er ruimte voorzien zijn om aan wetenschappelijk onderzoek te doen, te netwerken en te publiceren. 'Dat vraagt een meting, die momenteel evenwel beperkt is qua instrumenten en parameters. Het is een dubbelsnijdend zwaard.'

De timing van de petitie is overigens wellicht niet toevallig gekozen. Zowel aan de KU Leuven als aan de UGent treedt een nieuwe bestuursploeg aan. De nieuwe rector van Leuven, Rik Torfs, heeft al herhaaldelijk laten optekenen dat hij wil werken aan een bijsturing van het systeem. Ook de nieuwe Gentse rector, Anne De Paepe, verklaarde al ‘meer met kwalitatieve parameters te willen werken’.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig