Gisteren zijn we op het punt beland waarop de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen geconsumeerd heeft die de aarde dit jaar kon produceren. Er is ook al meer CO2 uitgestoten dan de aarde kan absorberen. Zo berekende de ngo Global Footprint Network, die 20 augustus uitriep tot ‘Earth Overshoot Day.’ Die viel twee dagen vroeger dan vorig jaar.

Volgens de onderzoekers achter het initiatief consumeren we sinds begin jaren zeventig jaarlijks meer dan één planeet aarde. In 1993 viel Earth Overshoot Day op 21 oktober, dit jaar hebben we de aarde al twee maanden eerder uitgeput. Onze ecologische voetafdruk is dus sterk toegenomen.

Vandaag leeft meer dan 80 procent van de wereldbevolking in landen die meer verbruiken dan dat ze zelf kunnen produceren.

Om aan de behoeften van de Japanners te voldoen is er 7,1 maal de oppervlakte van Japan nodig. De Italianen consumeren het equivalent van 4 Italiës, de Egyptenaren 2,4 maal Egypte. Belgen hebben 5,3 maal de oppervlakte van België nodig.

Volgens Global Footprint Network is meer dan de helft van de menselijke ecologische voetafdruk toe te schrijven aan de emissies van broeikasgassen die bijvoorbeeld vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig