Ziekenfonds wordt misleid door neppatiënten
Foto: Lisa Van Damme
‘De ziekenfondsartsen laten zich inpakken door patiënten die doen alsof ze arbeidsongeschikt zijn. De oplossing is dat de artsen anders gaan werken’, zegt Rufij Baeke van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen in De Standaard.

‘Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die doen alsof ze ziek zijn omdat ze niet meer kunnen of willen werken. Ik merk het duidelijk in mijn praktijk. En de ziekenfondsartsen die moeten nagaan of mensen werkelijk arbeidsongeschikt zijn, laten zich door hen inpakken.'

'Ze doen hun best, maar ze kunnen geen juist oordeel vellen want ze werken op de verkeerde manier. Ze verzamelen papieren - briefjes van de huisarts, verslagen van de specialist - en trappen er dan in dat een patiënt ziek is. Dat kost de ziektekostenverzekering handenvol geld’, zegt Rufij Baeke van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen.

Hij reageert daarmee op de analyse van Karel Van Eetvelt, topman van Unizo, die pleitte voor een strengere aanpak van langdurig arbeidsongeschikten (DS 14 augustus). ‘Ik ben zelf ziekenfondsarts geweest en heb me ook laten rollen’, zegt Baeke. ‘Er zijn patiënten die het sluw aanpakken. Ze willen niet meer werken, zoeken op het internet wat de symptomen zijn van bijvoorbeeld een depressie en kunnen het goed veinzen.’

Oplossing

Baeke heeft ook meteen de oplossing. ‘Ziekenfondsartsen zouden bij de beoordeling van een dossier contact moeten opnemen met de huisarts of specialist. Een huisarts kent zijn patiënten. Als een patiënt een ziekte veinst, dan durf ik na 40 jaar ervaring wel tegen hem te zeggen dat ik hem niet geloof.'

'Maar voor jonge huisartsen ligt dat vaak moeilijker. In een telefoongesprek met de ziekenfondsarts kan hij zijn bevinding wel duidelijker vertellen. En specialisten kunnen wel degelijk de pseudodepressie of de mensen die rugklachten faken, eruit halen.’

Ook de bazen van de ziekenfondsen werken de misbruiken mee in de hand, vindt Baeke. ‘Vooral het socialistisch ziekenfonds laat het misbruik met een extreme tolerantie toe. Maar artsen van alle ziekenfondsen krijgen wel eens te horen dat ze niet te streng moeten zijn. Want wie door zijn ziekenfonds verplicht wordt terug aan het werk te gaan, zou wel eens van ziekenfonds kunnen willen veranderen.’