Werkloosheid al op hoogste peil in 10 jaar
Foto: ann
De Belgische werkloosheid staat op het hoogste peil in tien jaar. Sinds 2003 is het cijfer nooit hoger geweest dan de 8,7 procent die in juni van dit jaar werd opgetekend. Arbeidsmarktdeskundige Jan Denys zegt in de ochtendeditie van De Standaard dat de stijging wellicht nog geruime tijd zal doorgaan.

Het cijfer geeft de werkloosheid aan volgens de Europese definitie. Volgens de Nationale Bank zijn er nu ruim 610.000 Belgen op zoek naar een baan. Dat zijn er 5 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Dat cijfer is weliswaar opgestuwd door seizoenseffecten – in de zomer zijn er altijd meer werkzoekenden doordat bedrijven het aantal tijdelijke werknemers terugschroeven. Toch is het al bijna acht jaar gelden dat het absolute aantal werkzoekenden in de zomer nog boven 600.000 lag.

'Wake-upcall'

Volgens arbeidsmarktdeskundige Jan Denys van Randstad zal de stijging zich nog geruime tijd voortzetten. De arbeidsmarkt reageert met vertraging op de Europese conjunctuurverbetering. ‘Dit is een wake-upcall’, zegt hij. 'We hadden het idee dat de Belgische arbeidsmarkt in de crisis relatief goed heeft standgehouden. Dat we nu toch op een recordpeil zitten, geeft aan hoe zwaar de crisis is.'

‘Het klopt dat we het in Europees verband niet zo heel slecht doen, maar in sommige landen is de situatie natuurlijk ook dramatisch. Het globale plaatje is ook voor België zeker niet goed’, schetst Denys. ‘Zeker omdat we voor de komende tijd nog stijgingen mogen verwachten. In 2014 zal de werkloosheid nog licht hoger liggen dan nu, ondanks het einde van de recessie in de eurozone. We zullen het goed in het oog moeten houden’.

Een positief punt is wel dat in België de werkgelegenheid tot voor kort nog toenam. Vorig jaar hadden 4,55 miljoen Belgen een baan, en dat is ook het hoogste aantal in een decennium.

‘Dat de werkloosheid toch ook stijgt, komt doordat de beroepsbevolking sneller groeit dan het aantal banen’, legt Denys uit. ‘Het is een hybride fenomeen: we zitten met stijgende werkloosheid en stijgende werkgelegenheid’. Denys denkt wel dat ook aan de groei van de werkgelegenheid een einde is gekomen.