Liever ziek dan langer aan het werk
Foto: Bart Dewaele
In vijf jaar tijd is het aantal langdurig arbeidsongeschikte 50-plussers met 20 procent gestegen. Het lijkt een alternatief te worden voor brugpensioen, zo stipt Unizo-topman Karel Van Eetvelt aan in een interview met De Standaard.

 De cijfers van de ziekteverzekering wijzen uit dat de lichte daling van het aantal bruggepensioneerden ruimschoots tenietgedaan wordt door de stijging van het aantal 50-plussers dat langdurig arbeidsongeschikt (‘invalide’) is.

De sociale zekerheid is een groot communicerend vat. 'Dalen de cijfers in de ene regeling, dan stijgen ze vaak ergens anders’, zegt Karel Van Eetvelt. De gedelegeerd bestuurder van Unizo haalde de cijfers aan om te waarschuwen voor overdreven geestdrift over de dalende aantallen bruggepensioneerden. 

Van Eetvelt stelt vast dat veel gevallen van invaliditeit te maken hebben met niet-lichamelijke klachten, zoals depressiviteit. ‘Maar depressies, rugklachten en dergelijke vergelijkbare ziektebeelden zijn veel minder objectief vast te stellen dan pakweg een gezwel of hartziekte. En die maken een veel kleiner aandeel van de oorzaken uit’, zegt Van Eetvelt.

De Unizo-topman erkent dat er ook een probleem is aan de werkgeverskant. 'Er is nu te weinig aandacht voor aangepaste jobs. En een derde maatregel, eigenlijk een evergreen, is dat we zorg moeten dragen voor permanente vorming en bijscholing.’

Hij pleit ervoor om meer langdurig arbeidsongeschikten te stimuleren weer aan het werk te gaan. 

'Vijftigplussers kunnen te gemakkelijk gebruik maken van invaliditeit'
Lees het volledige interview