De ordediensten hebben vorig jaar 157 klachten geregistreerd voor feiten van homofobe discriminatie. Dat is bijna een verdubbeling tegenover de 87 klachten die in 2011 werden geregistreerd, zo schrijft Le Soir dinsdag.

Het aantal klachten ligt volgens Le Soir veel hoger in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen. Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, zegt niet ongerust te zijn. “Ik ben bijna blij met de globale evolutie van de cijfers. Die tonen aan dat slachtoffers van homofobie niet langer het stilzwijgen bewaren en dat de politie zulke feiten serieus neemt”, zegt De Witte.

Volgens de federale politie is het aantal geregistreerde feiten “relatief laag”. Het gaat enkel om klachten over inbreuken tegen de antidiscriminatiewet van mei 2007. Uit de politiestatistieken kan niet worden afgeleid hoeveel misdrijven tegen het gemene recht een homofobe inslag hadden.

Le Soir: «La société belge reste homophobe malgré les lois» (external link)

(belga)