Bonden willen meer uitleg over plannen met postbodes
Foto: Photo News

De bonden hebben begrip voor de plannen van postbaas Johnny Thijs om voltijdse banen bij de post te garanderen door het werkpakket van de postbodes uit te breiden. Ze hopen wel dat ze vooral de werkgelegenheid ten goede komen en dat het niet alleen de bedoeling is meer winst te maken.

Johnny Thijs, CEO van Bpost, lanceerde zijn idee zaterdagmorgen in een interview met de de krant De Tijd. Hij zegt daarin dat hij de postbodes wil inschakelen om bijvoorbeeld observaties te doen bij klanten voor verzekeringsmaatschappijen, of meteropnames voor water- en energiegroepen.

Meer uitleg

‘We begrijpen dat dergelijke denkpistes gevolgd worden om het verlies van het volume van de klassieke post te compenseren’, zegt Lieve Vanoverbeke van ACV-Transcom-Post. ‘Maar we hebben toch ook veel vragen: wat zullen de arbeidsomstandigheden zijn voor de postbodes? Zullen zij een opleiding krijgen om die bijkomende taken uit te voeren? Hoe lang duurt die opleiding? Wat met de postbodes die niet slagen voor die opleiding? ...’

Vanoverbeke zegt dat ze bij het eerstvolgende contact van de bonden en de postdirectie - eind augustus - duidelijke antwoorden wil krijgen van de directie.

Volgens Vanoverbeke lopen er al verschillende proefprojecten, waarbij de postmensen bijvoorbeelden maaltijden aan huis gaan serveren, en zijn er plannen om de postbodes uitleenboeken van bibliotheken aan huis te laten bestellen. ‘Maar ook hierover krijgen de vakbonden geen feedback. Die gaan we nu zo snel mogelijk vragen’, aldus Vanoverbeke.

Opleiding en loonaanpassing?

‘Het is goed dat de directie alternatieven zoekt om het verlies van het klassieke postvolume te compenseren met nieuwe taken’, zegt ook Marc De Mulder, nationaal voorzitter van de liberale bond VSOA-Post. ‘Maar de postbodes moeten de nodige tijd krijgen en het moet in veilige omstandigheden gebeuren.’

Wat schadevaststellingen voor verzekeraars betreft, vraagt De Mulder zich af of de postbodes wel de job van ‘expert’ op zich kunnen nemen. ‘Krijgen ze dan een opleiding?’ vraagt De Mulder. ‘En zal de nieuwe kwalificatie na een opleiding ook een loonaanpassing met zich meebrengen?’

Jobs

Ook Jef De Doncker van ACOD-Post noemt de denkpiste van Thijs een goede zaak, als ze gericht is op het garanderen van jobs. ‘De post moet de nodige tijd geven aan de postbodes, ze moet hen ook het nodige materiaal en de nodige opleiding geven om dit allemaal op een correcte manier uit te voeren’, zegt De Doncker.

Hij verwijst naar experimenten met het thuisbestellen van autonummerplaten en identiteitskaarten. ‘Dat verloopt positief. Maar we moeten het blijven evalueren: is het een meerwaarde voor de post en is het een meerwaarde voor de klanten? Die vragen moeten centraal staan.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig