Werknemer verwacht steeds meer van leidinggevende
Foto: jobat.be
Een peoplemanager, een echte vakmanager of een taakgerichte manager. Werknemers verwachten vandaag dat hun leidinggevende al deze rollen beheerst.

Vroeger bleek een bepaald type manager geschikt om leiding te geven. Tegenwoordig verlangen medewerker steeds meer van hun manager. Dat blijkt uit onderzoek van Tempo-Team bij ruim 1.500 Nederlandse werknemers. "In ons onderzoek geven werknemers aan dat ze vooral waarde hechten aan leidinggevenden die verschillende skills beheersen en ze op de juiste momenten weten toe te passen", aldus Tempo-Team woordvoerder Harald Zandvliet.

De studie biedt een inzicht in de eisen die werknemers stellen aan hun leidinggevenden. Zo blijkt 'duidelijk communiceren' een eigenschap die bijna de helft van de ondervraagde werknemers van zijn manager verlangt. Ook 'toegankelijkheid' (42 procent) en 'eerlijkheid' (39 procent) scoren hoog. 'Empathie' en 'een hand op de schouder' behalen aanzienlijk lagere scores.

>

>

>

>